SLS Marine 1.Offshore platformlarının sualtı yapı ve konstrüksiyonlarının rutin kontrolleri,

2.Bakım onarımları yeniden inşaları yada sökülmesi faaliyetlerinde insanlı 100 mt ye kadar hava ve karışım gaz dalış imkanı. 100 mt den daha derin sulara ROV ve ADS cihazları ile dalış ve sörvey imkanı.

3.Bu yapıların sörvey ve bakım faaliyetlerinin yapılarak belirli periyodlarla hasarsız muayenelerinin yapılarak (NDT, saç kalınlığı ölçümü, radyografi vs.) sağlamlık ve sürdürülebilirliklerinin tespiti.

SLS Marine

4.Sualtı kesme kaynak uygulamaları, Hidrolik pnömatik sualtı ekipmanlarının kullanımı

5.Yeni boru hatlarının inşasında batimetri proje yapabilme ve döşeme esnasındaki dalgıçlık hizmetleri. Mevcut boru hatlarının sörveyleri bakım onarımları ,dalgıç yada ROV cihazlarıyla görüntü ve kontrollerinin yapılması.

6.Sualtı yapılarının korozyondan korunması maksatlı koruma kaplama uygulamaları

7.Faal gemi ve platformların karina temizliklerinin rutin olarak yapılarak saç kalınlığı değerlerinin kayıt altına alınıp takip edilmesi. Sualtında kalan eçhize ve cihazlarının bakımı montajı ve demontajı

8.Barajlarda baraj göllerinde yüksek irtifada teknolojik dalış imkanı. Baraj savak kapaklarının bakım onarım gözlemleme faaliyetlerine tam su altı desteği.

9.Uzman personel ile sualtında kontrollü patlatma yapılarak liman derinleştirme, boru hattı inşalarında sert zemin ve kaya gibi oluşumları temizleme imkanı.

SLS Marine

10.Platformların demirleme projelerinin hazırlanması ,demir zincir ve ayakların hazırlanarak dökülmesi

11.Her tip şamandıranın hazırlanarak batimetrik metotlarla dökülmesi bakım için toplanabilmesi yerinin değiştirilebilmesi faaliyeti

12.Kaza geçirmiş gemi yada platformların acil onarımlarının yapılarak emniyete alınması, yedeklenmesi. Kurtarma dalgıçlığı batıkların kurtarılması / çıkarılması

SLS Marine

SLS MARİNE AR-GE FAALİYETLERİ:

KARİNA TAKİP VE TEMİZLİK PROGRAMI

Program; Askeri ve Ticari yüzer platformların sualtında kalan karinalarının cihaz ve eçhizelerinin ,koruma boyalarının rutin olarak kontrolu ve güncel durumlarının görsel ve kronolojik kayıt altına alınması esasına  dayanır.Rutin zamanlarda platformun görev ve cinsine kullanılan boya ve ekipmana gore tercih edilecek en uygun yöntem ve cihazlarla  suda temizlik faaliyeti icra edilir. Platformun sualtı yapısı durumu sürekli güncellenirken sene sonu itibarıyle akaryakıt sarfiyatları baz alınarak sistem fizibilite raporları çıkartılır